POSKYTUJEME :

Diagnostické a preventivní vyšetření, preventivní péči
Dispenzarizaci pacientů s chronickými onemocněními
Laboratorní, imunologickou a mikrobiologickou diagnostiku
Vyšetření EKG, glykemie, TK Holter, CRP, INR, pulsní oxymetrie přímo v ordinaci
Posudkovou činnost, poradenské služby
Závodní preventivní péče
Možnost objednání telefonicky, mailem
Návštěvní službu.
Očkování dle potřeb a přání pacientů
Snažíme se o minimální čekací dobu


Pondělí
7:00
13:00
Úterý
7:00
14:30
Středa
13:00
19:00
Čtvrtek
7:00
13:00
Pátek
7:00
11:30
Ordinační hodiny
MUDr. MARTIN MIKLÁŠ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE Tel:  585 241 137    e-mail: ordinace@doktormartin.eu
Aktuálně