Provádíme očkování hrazené ze zdravotního pojištění.

Očkování

Vakcinaci provádíme na přání nebo doporučení s možností sledování dalších termínů přeočkování.

Níže uvádíme základní typy vakcín, dle domluvy je však možno použít i další typy.

    Klíšťata - FSME-Imunn 0,25 ml Junior
    Klíšťata - FSME-Imunn 0,5 ml Adult
    Hepatitida - Twinrix
    Hepatitida - HAVRIX 1440
    Hepatitida - Engerix-B
    Meningokok - Menjugate
    Meningokok - NeisVac-C
    Rakovina děložního čípku - Silgard
    Plané neštovice - Varilrix

Klíšťata - FSME-Imunn 0,25 ml Junior

FSME-Immun 0,25 ml Baxter je vakcína, která se používá k ochraně proti
nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro osoby
starší 1 roku do 16 let věku.
Vakcína přiměje Vaše tělo k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru.
    Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny klíšťaty), které mohou vyvolat podobné příznaky. Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti. Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus je velmi vysoká v některých oblastech střední a severní Evropy. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí Evropy jsou vystaveni největšímu riziku. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout.
    Stejně jako všechny vakcíny, ani FSME-Immun 0,25 ml Baxter nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány.
    Ochrana rovněž není celoživotní.
    Jedna dávka vakcíny Vás velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě Jak se FSME-Immun 0,25 ml Baxter užívá).

Klíšťata - FSME-Imunn 0,5 ml Adult

FSME-Immun 0,5 ml Baxter je vakcína, která se používá k ochraně proti
nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro osoby od
16 let věku.
Vakcína přiměje Vaše tělo k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru.
    Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny klíšťaty), které mohou vyvolat podobné příznaky. Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti. Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus je velmi vysoká v některých oblastech střední a severní Evropy. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí Evropy jsou vystaveni největšímu riziku. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout.
    Stejně jako všechny vakcíny, ani FSME-Immun 0,5 ml Baxter nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány.
    Ochrana rovněž není celoživotní.
    Jedna dávka vakcíny Vás velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě Jak se FSME-Immun 0,5 ml Baxter používá).

Hepatitida - Twinrix

Twinrix Paediatric je vakcína určená dětem a mladistvým od 1 roku do 15 let k ochraně před dvěma onemocněními: hepatitidou A a hepatitidou B. Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní ochranu (protilátky), které chrání před těmito nemocemi.
    Hepatitida A: Hepatitida A je infekční onemocnění postihující játra. Je způsobeno virem hepatitidy A. Virus hepatitidy A může být přenesen z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve vodě znečištěné kanalizačním odpadem. Příznaky hepatitidy A začínají 3-6 týdnů po kontaktu s virem, a to nauzeou (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi. Po několika dnech může dojít k zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky). Onemocnění může probíhat s různou závažností a také příznaky mohou být různé. U malých dětí často ani nemusí dojít ke vzniku žloutenky. Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá přibližně měsíční pracovní neschopnost.
    Hepatitida B: Hepatitida B je způsobena virem hepatitidy B. Při tomto onemocnění jsou játra zvětšená, postižená zánětem. Virus hepatitidy B se vyskytuje v tělesných tekutinách jako je krev, sperma, poševní sekret a sliny (hleny) infikovaných jedinců. Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti těmto nemocem. Žádná ze součástí vakcíny nemůže vyvolat infekci.

Hepatitida - HAVRIX 1440

Aktivní imunizace osob starších 16 let proti infekci způsobené virem hepatitidy A.

Charakteristika

Vakcína obsahuje purifikovanou sterilní suspenzi inaktivovaného viru
hepatitidy A (kmen HM175), adsorbovanou na hydroxid hlinitý.
Otázka dlouhodobé ochrany proti hepatitidě A po očkování vakcínou Havrix
1440 se přezkoumává. Podle údajů získaných po 5 letech používání vakcíny
(hladina protilátek proti HAV je stálá) lze říci, že očkované osoby by
měly být chráněny před infekcí asi 20 let.

Kdy se lék používá?

Aktivní imunizace osob starších 16 let proti infekci způsobené virem
hepatitidy A. Vakcína je určena zvláště osobám, které jsou vystaveny
zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru. Nutnost imunizace by se měla
zvážit u následujících rizikových skupin:

    Cestovatelé, kteří cestují do oblastí se středním a vysokým výskytem hepatitidy A, jako je např. Afrika, Asie, oblast Středozemního moře, Střední východ, Střední a Jižní Amerika.
    Personál ozbrojených sil a diplomatických sborů, hemofilici, narkomani užívající intravenózní drogy, homosexuálové, zdravotnický personál pracující s virem hepatitidy A a pracovníci přicházející do styku s odpadními vodami.
    Pacienti s chronickým onemocněním jater (jako je např. alkoholická
    cirhóza, chronická hepatitida B, chronická hepatitida C, autoimunní
    hepatitida či primární biliární cirhóza).
    Osoby, které jsou anebo byly v blízkém kontaktu s nemocnými.
    Protože viry vylučované infikovanými osobami se mohou objevit až po delší době, měla by se u těchto osob zvážit nutnost aktivní imunizace.
Za určitých okolností mohou být vystaveny zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru i další skupiny lidí. Podle místních podmínek by se měla zvážit nutnost imunizace i u následujících rizikových skupin:
    Personál i chovanci zařízení pro mentálně postižené a personál
    i chovanci ostatních institucí, kde je osobní hygiena na slabé úrovni.
    Osoby zaměstnané v mateřských školkách, v jeslích a v ostatních
    zařízeních, které pracují s dětmi, jež nemají dostatečné hygienické
    návyky.
    Lidé pracující v potravinářském průmyslu.
    Za specifických podmínek, jako je např. vypuknutí epidemie hepatitidy A, mohou být vystaveny zvýšenému riziku nákazy další skupiny obyvatel, u kterých by se rovněž měla zvážit nutnost imunizace.

Kdy byste neměli lék užívat

Vakcína Havrix 1440 nesmí být aplikována osobám se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku vakcíny nebo jedincům, u nichž se po předchozím očkování touto vakcínou projevily známky přecitlivělosti.
Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny Havrix 1440 musí být
odložena u osob trpících vážným akutním horečnatým onemocněním.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a vyskytují se bějem prvních dnů
po očkování. Nejčastěji se vyskytuje mírná a přechodná bolestivost,
zarudnutí a zatvrdnutí v místě vpichu. Méně často se vyskytují celkové
nežádoucí účinky, které však nemusí být spojeny s očkováním. Patří sem
bolest hlavy, horečka, nevolnost, únava, nucení na zvracení, průjem,
snížená chuť k jídlu a vyrážka. Velmi vzácně se vyskytuje artralgie,
myalgie, křečové stavy a alergické reakce včetně anafylaktoidních reakcí.
Občas došlo k přechodnému zvýšení hodnot jaterních enzymů. Příčinná
souvislost s vakcinací však nebyla prokázána.
Velmi vzácně byly hlášeny neurologické příznaky, jako je např. transverzní
myelitida, syndrom Guillain-Barré a neuralgická amyotrofie,
které se vyskytly v časové souvislosti s očkováním. Příčinná souvislost
však nebyla prokázána.

Těhotenství a kojení

Dosud nejsou k dispozici odpovídající údaje o používání vakcíny Havrix
1440 u těhotných ani u kojících žen, ani odpovídající reprodukční studie
prováděné na zvířatech. I když se předpokládá, že riziko vakcinace
je pro plod i pro kojence zanedbatelné, má se v průběhu těhotenství
a v době kojení touto vakcínou očkovat jen v případě nutnosti.

Hepatitida - Engerix-B

Charakteristika

Engerix-B je rekombinantní vakcína proti hepatitidě B, připravená metodou
genového inženýrství na kulturách kvasinek (Saccharomyces cerevisiae),
do kterých byl vložen gen kódující povrchový antigen viru hepatitidy B.
Získaný povrchový antigen (HBsAg - hepatitis B surface antigen) je
purifikován fyzikálně-chemickými metodami a poté je adsorbován na hydroxid hlinitý.

Účinnost v rizikových skupinách novorozenců, dětí a dospělých dosahuje
95-100%. Děti HBsAg pozitivních matek očkované podle schematu 0,1 a 2
měsíce nebo podle schematu 0, 1 a 6 měsíců bez současného podání
specifického imunoglobulinu proti hepatitidě B (HBIg) vykazují protektivní
účinnost v 95%. Současnou aplikací HBIg vzrůstá protektivní účinnost
u novorozenců až na 98%.

Kdy se lék používá?

Engerix-B se používá k aktivní imunizaci neimunních jedinců každého věku
proti infekci způsobené všemi známými subtypy viru hepatitidy B (HBV).
Očekává se, že Engerix-B bude chránit i proti hepatitidě D, neboť
hepatitida D (vyvolaná delta činitelem) se neobjevuje tam, kde se nevyskytuje hepatitida B.

Je určen pro novorozence, děti, mladistvé a dospělé osoby vystavené riziku
expozice HBV, jako jsou zdravotnický personál, pacienti s častým příjmem
krevních derivátů, osoby s rizikovým sexuálním chováním, drogově závislé
osoby, osoby s chronickou jaterní insuficiencí nebo osoby, u nichž
existuje riziko možnosti vzniku této nemoci (např. nosiči viru hepatitidy
C či alkoholici), osoby pocházející ze zemí s vysokým výskytem HBV, osoby
cestující do oblastí s vysokým endemickým výskytem HBV, děti narozené
HBsAg pozitivním matkám, pacienti se srpkovitou anémií, pacienti čekající
na transplantaci orgánů. Ostatní: policejní personál, personál požární
ochrany, vojáci a všichni, jejichž zaměstnání nebo životní styl je
vystavuje nebezpečí HBV a dále osoby, které byly v rámci své rodiny nebo
jinde v kontaktu s chronickou nebo akutní HBV infekcí.

Kdy byste neměli lék užívat.

Kontraindikací je známá přecitlivělost na kteroukoliv složku vakcíny.
Vakcína nesmí být podána osobám, které projevily známky přecitlivělosti
na předcházející injekci vakcíny Engerix-B. Podobně jako u jiných vakcín
musí být očkování odloženo, jestliže pacient trpí závažným akutním
horečnatým onemocněním. Lehká infekce bez horeček však není
kontraindikací pro očkování.

Nežádoucí účinky.

Engerix-B je obvykle dobře snášen. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou
bolestivost, zarudnutí a zatvrdnutí tkáně v místě vpichu vakcíny. Tyto
reakce jsou zpravidla mírné a přechodné. Neobvyklé systémové reakce jako
např. slabost, únava, horečka, bolesti hlavy, příznaky chřipky,
parestezie, myalgie, artralgie, závrať, nevolnost, nausea, zvracení,
bolesti břicha, průjem, abnormální hodnoty jaterních funkcí, vyrážka,
svědění, případně kopřivka, byly pozorovány jen u malého počtu
očkovaných. Velmi vzácně se mohou vyskytnout např. artritida,
vaskulitida, neuropatie, neuritida (včetně syndromu Guillain-Barré, zánětu
očního nervu nebo sklerosy multiplex), encefalitida, encefalopatie,
meningitida, křeče, lymfadenopatie, trombocytopenie, bronchospasmus,
synkopa, hypotenze, erythema multiforme, angioedém, paralýza, anafylaxe, alergické reakce včetně anafylaktického šoku a sérová nemoc. Posilovací dávka je snášena stejně dobře jako dávky základního očkovacího schematu.

Těhotenství a kojení.

Vliv očkování na vývoj plodu není znám. I když lze předpokládat,
že riziko očkování je pro vývoj plodu zanedbatelné, má se Engerix-B v době
těhotenství použít jen v případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy výhody
očkování převýší možné riziko pro plod. Kojení se nepovažuje
za kontraindikaci pro očkování.

Meningokok - Menjugate

Vakcína proti infekci vyvolané meningokokem typu C.

Charakteristika

Oligosacharidová vakcína meningokoková konjugovaná (adsorbovaná)
Tato vakcína poskytuje ochranu jen před onemocněním meningitis (zánět
mozkových blan) a septikemií (otrava krve) způsobených sérotypem (kmenem) C bakterie Neisseria meningitidis, ale nikoliv proti ostatním sérotypům této bakterie. Tato vakcína neposkytuje ochranu proti jiným původcům meningitidy (zánět mozkových blan) a sepse (otrava krve). Přestože tato vakcína obsahuje záškrtový protein CRM-197, neposkytuje ochranu proti záškrtu.

Kdy se lék používá?

Aktivní imunizace dětí od 2 měsíců věku, dospívajících a dospělých jako
prevence invazivní formy nemoci způsobené bakterií Neisseria meningitidis
sérologické skupiny C.

Kdy byste neměli lék užívat

Přecitlivělost k jakékoli složce vakcíny, včetně difterického toxoidu.
Osoba, která vykazuje jakékoli známky přecitlivělosti po předchozí
aplikaci přípravku Menjugate.
Podání přípravku Menjugate, stejně jako jiné vakcíny, musí být odloženo
u pacientů s akutním závažným onemocněním s horečkou.

Nežádoucí účinky

V klinických studiích se ve všech věkových skupinách velmi často vyskytly
lokální reakce, zahrnující zarudnutí, otok a citlivost/bolest. Tyto reakce nebyly většinou klinicky významné. Zčervenání a otok nejméně 3 cm a citlivost při pohybu po dobu více než 48 hodin se vyskytly zřídka. Horečka přesahující 38,0 st. C je častá, většinou nepřekročí 39,1 st. C, zvláště u starších věkových skupin.

U kojenců (první rok života) a batolat (druhý rok života) se po vakcinaci
často vyskytl pláč a zvracení (batolata). Podrážděnost, ospalost, poruchy
spánku, nechutenství, průjem a zvracení (kojenci) byly po vakcinaci velmi
časté. Nejsou ale žádné důkazy, že příčinou těchto reakcí je Menjugate
spíše než ostatní současně podané vakcíny, zvláště DTP.

Velmi často se vyskytující nežádoucí účinky u starších dětí a dospělých
zahrnují nevolnost, bolesti svalů a kloubů, žaludeční nevolnost
(dospělí). Ospalost byla často hlášena u mladších dětí. Bolest hlavy
byla častější u dětí na střední škole a častá u dětí na základní škole.
Nejčastější nežádoucí účinky, pravděpodobně vyvolané vakcínou, zaznamenané po uvedení vakcíny na trh, zahrnují závratě, teplotu, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, zvracení a mdloby.

Velmi vzácně se vyskytly poruchy imunitního systému: lymfadenopatie
(onemocnění lymfatických uzlin), anafylaktické reakce, reakce
přecitlivělosti včetně bronchospazmu (křeč dýchacích cest), faciálního edému (otok obličeje) a angioedému, a dále poruchy nervového
systému: závratě, křeče včetně horečnatých křečí, mdloby, snížená
citlivost a poruchy citlivosti, hypotonie (snížené svalové napětí).
Byly zaznamenány velmi vzácné případy záchvatů po podání přípravku
Menjugate; tito pacienti se obvykle velmi rychle zotavili. Některé
z těchto zaznamenaných záchvatů se mohou projevit jako mdloby. Hlášená
četnost záchvatů je nižší než průměrná četnost epileptického záchvatu
u dětí. U kojenců byly záchvaty obyčejně spojeny s horečkou
a pravděpodobně se jednalo o horečnaté křeče.

Dále se velmi vzácně vyskytly obtíže trávicího traktu: zvracení
a žaludeční nevolnost; poruchy kůže a podkožního vaziva: vyrážka,
kopřivka, svědění, zarudnutí, erythema multiforme a Stevens-Johnsonův
syndrom; bolesti kloubů a svalů.

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv další nežádoucí účinky, které nejsou
popsány v této příbalové informaci, prosíme, informujte Vašeho lékaře.

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití této vakcíny u těhotných žen.
Těhotenství by nemělo být důvodem neočkovat v případě, kdy riziko nákazy je jasně prokázáno, vzhledem k závažnosti onemocnění způsobeného meningokokem sérotypu C. Kojení Nejsou k dispozici žádné údaje o použití této vakcíny během kojení. Dříve, než se přistoupí k vakcinaci během kojení, musí být pečlivě zvážen poměr mezi rizikem a prospěšností takové vakcinace.

Meningokok - NeisVac-C

Charakteristika

Název vakcíny je NeisVac-C, je to injekční suspenze v předplněné injekční
stříkačce, konjugovaná adsorbovaná vakcína proti infekcím vyvolaným
meningokoky skupiny C.

Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocněním vyvolaným
bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C. Neochrání vás proti jiným
skupinám meningokoků, ani jiným organismům, které způsobují meningitidu či otravu krve. Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C zcela zabránit infekci meningokoky skupiny C u všech očkovaných osob.

Kdy se lék používá?

NeisVac-C patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvaných vakcíny,
které se používají k ochraně proti infekčním onemocněním. Vakcína
NeisVac-C se používá k ochraně před onemocněním způsobovaným bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C. Účinkuje tak, že vaše tělo přiměje k tomu, aby samo vytvářelo vlastní protilátky proti meningokokům
skupiny C.

Kdy byste neměli lék užívat.

Než použijete vakcínu NeisVac-C. Vakcína NeisVac-C by neměla být podána, pokud odpovíte Ano na následující otázku.

    Měl(a) jste někdy nějakou alergickou reakci (např. svědivou kožní
    vyrážku po celém tělě, otoky v obličeji a v krku, dýchací potíže, zmodrání jazyka nebo rtů, nízký krevní tlak a kolaps) na některou ze složek vakcíny včetně tetanického toxoidu?

Vakcína NeisVac-C pro Vás nemusí být vhodná v případě, že odpovíte Ano na následující otázku. Váš lékař rozhodne, zda můžete dostat NeisVac-C.

    Měl(a) jste někdy alergickou reakci na jakoukoli jinou vakcínu určenou k ochraně proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C?

Podání vakcíny NeisVac-C by mělo být odloženo, pokud odpovíte Ano na
následující otázku.

    Máte nějaké infekční onemocnění (např. vysokou teplotu, bolest v krku, kašel, nachlazení nebo chřipku)?

Nežádoucí účinky

Stejně jako všechny léčivé přípravky může i vakcína NeisVac-C u některých
osob vyvolat nežádoucí účinky. Znepokojují-li vás nějaké nežádoucí
účinky, nebo objevily-li se u vás jakékoli nezvyklé příznaky, obraťte se
na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. Nežádoucí účinky, které
se objevují u více než jedné osoby z deseti, jsou považovány za velmi
časté, ty, které se objevují u více než 1 osoby ze 100, ale méně než
1 osoby z 10, jsou považovány za časté a nežádoucí účinky, které se
objevují u méně než 1 osoby z 10 000, jsou považovány za velmi vzácné.
Stejně jako u všech vakcín podávaných injekčně by mělo pro případ velmi
vzácných, ale závažných alergických reakcí být připraveno vhodné lékařské
ošetření a dohled. K příznakům vážných alergických reakcí patří otok rtů,
úst, krku (ten může způsobovat potíže při polykání nebo dýchání), někdy
doprovázený vyrážkou a otokem rukou, nohou a kotníků, dále také pokles
tlaku a ztráta vědomí.

Pokud se takové reakce objeví, obvykle nastupují bezprostředně po injekci,
když je postižená osoba ještě v ordinaci lékaře. Objeví-li se některý z uvedených příznaků po odchodu z ordinace, musíte neprodleně kontaktovat
lékaře.

Velmi vzácně se mohou objevit závažné kožní vyrážky na velké části povrchu těla, s tvorbou puchýřů, které se následně odlupují. Postiženy mohou být i sliznice úst a oči. K méně závažným alergickým reakcím patří svědění, kopřivka a další vyrážky.

Velmi vzácně byly hlášeny křeče po vakcinaci u osob, u kterých se tyto
příznaky již dříve objevily. U dospívajících se mohlo jednat o mdloby,
u kojenců a menších dětí byly křeče většinou spojeny s horečkou
a pravděpodobně se jednalo o febrilní křeče. Většina osob se z křečí
rychle zotavila.

Velmi častými nežádoucími účinky jsou reakce v místě vpichu ve všech
věkových skupinách, k nim patří zčervenání, otok a napětí. Bolesti hlavy
jsou také velmi časté a horečka je častá.

K dalším velmi častým nežádoucím účinkům u kojenců a batolat patří ztráta
chuti k jídlu, pocit nemoci, průjem, pláč, podrážděnost, neklidné spaní
nebo poruchy spánku. Tyto účinky mohou být rovněž způsobeny dalšími
vakcínami podávanými současně s vakcínou NeisVac-C.

Svalové bolesti a bolest paží nebo dolních končetin jsou časté až velmi
časté u dětí a dospělých. Častými nežádoucími účinky u starších dětí jsou ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci nebo průjem.

K velmi vzácným nežádoucím účinkům patří otok lymfatických žláz, závratě,
mdloby, abnormální nebo snížený cit, ztráta svalového napětí nebo
ochablost u kojenců a načervenalé skvrny pod kůží, které mohou připomínat modřiny.

Těhotenství a kojení

Jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte? NeisVac-C vám přesto může
být lékařem nebo zdravotní sestrou podán v případě významného rizika
infekce.

Rakovina děložního čípku - Silgard

Charakteristika / Kdy se lék používá?

Očkování Silgardem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými
lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují
rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních
orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice
na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů
karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů
genitálních bradavic.

Silgard nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání.
Silgard vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se
prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky
u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky
zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo.
Použití Silgardu musí být v souladu s oficiálními doporučeními.
Největší přínos Silgardu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským
papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli
nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude
vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

Kdy byste neměli lék užívat.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Silgard používat.

Nepoužívejte Silgard, jestliže:
osoba, která má být očkována
    je alergická (přecitlivělá) na kteroukoli z léčivých látek nebo
    na kteroukoli další složku Silgardu (uvedeno pod "další složky");
    rozvinula se u ní po podání dávky Silgardu alergická reakce;
    trpí chorobou s vysokou horečkou. Avšak mírná horečka nebo infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení) není důvodem k odkladu očkování.

Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny vakcíny a léky, může mít i Silgard nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po použití Silgardu se pozorují následující nežádoucí účinky:
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objevily nežádoucí účinky
v místě injekce zahrnující: bolest, otok a zarudnutí. Také byla
pozorována horečka.

Často (u více než 1 ze 100 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě
injekce zahrnující: krvácení, svědění. Vzácně (u méně než 1 z 1000 pacientů) vyrážka (kopřivka). Velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů) byly hlášeny dýchací potíže (bronchospasmus).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Těhotenství a kojení.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je
těhotná, snaží se otěhotnět nebo otěhotní během očkovacího období.
Silgard lze podávat ženám, které kojí nebo se chystají kojit.

Plané neštovice - Varilrix

Varilrix chrání před onemocněním planými neštovicemi. Působením vakcíny
si tělo vytváří vlastní protilátky.

Charakteristika

Varilrix je vakcína proti planým neštovicím.
Varilrix je dodáván jako prášek s rozpouštědlem k přípravě injekčního
roztoku.

Kdy byste neměli lék užívat.

Co je nutné vzít v úvahu před aplikací přípravku Varilrix?
Přípravek Varilrix Vám nesmí být aplikován, pokud máte podezření, že se
u Vás po předchozím očkování projevily známky přecitlivělosti
na jakoukoliv složku vakcíny.

Nežádoucí účinky

Podobně jako po aplikaci jiných vakcín můžete v místě vpichu pociťovat
bolest či jiné nepříjemné pocity, můžete pozorovat i zarudnutí či otok.
Tyto místní reakce obvykle vymizí do několika dnů.
Mezi jiné nežádoucí účinky, které se mohou objevit, patří kožní vyrážka
nebo horečka.

Pokud tyto nežádoucí účinky přetrvávají, nebo se stávají vážnými,
informujte o tom lékaře nebo zdravotní sestru.
Stejně jako u jiných injekčně podávaných vakcín existuje velice nízké
riziko závažné alergické reakce. Ta se může projevit svědivou vyrážkou
na rukou a nohou, otoky víček a obličeje či ztíženým dýcháním nebo
polykáním. Obvykle se tyto reakce dostaví ještě před odchodem z ordinace,
ale i v případě, že se projeví později, musíte neprodleně vyhledat
lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás vyvinou v několika dnech po očkování jakékoli jiné
nežádoucí účinky, informujte o jejich výskytu co nejdříve Vašeho lékaře.

Těhotenství a kojení

Podání přípravku Varilrix v těhotenství je kontraindikované, dokonce
i otěhotnění v době 3 měsíců po očkování je nežádoucí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. MARTIN MIKLÁŠ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE Tel:  585 241 137    e-mail: ordinace@doktormartin.eu